Healing

Healing

Hvad er healing?

Det er energiarbejde, meget kort fortalt. Derfra breder det sig ud til at være fantastisk, flere dimensionelt og meget komplekst. Men summeret ned igen, så består alt af energi. Noget energi er let at flytte, som luften og vandet, andet energi er svære, som fx et bjerg eller et højhus.

Der kan være balance eller ubalance i alle former for energi, også din energi, som består af dit fysiske legeme og dit energilegeme, som befinder sig i og omkring din krop. Når der er balance i dine energier er du sund og rask og har det godt, men når der er ubalance kan du have forskellige fysiske og psykiske udfordringer som plager dig.

I healinger får du afbalanceret dine energier, så områder med underskud af energi bliver tilført energi og områder med overskud, bliver omfordelt til dem med underskud.

Det er muligt, at heale med forskellige typer af energier, som har forskellige egenskaber og derfor kan målrettes lige netop det, som du har behov for at få støtte og hjælp til.

Det er lidt som med urter. Salvie virker ikke på alle slags problematikker, men kan være meget effektiv ved nogle specifikke udfordringer.

Healing kan modtages ved fysisk berøring eller som fjernhealing. Det er altså muligt, at sidde på hver sin side af jordkloden, og give og modtage healing. Lige så fantastisk som internettet, eller måske mere fantastisk, fordi det er den menneskelige intention som flytter på energierne.


Herunder beskrivelse af de forskellige healingsenergier som vi tilbyder. Der er mange, og du skal selvfølgelig ikke selv finde ud af, hvilke du skal heales med, det finder vi ud af sammen. Men hvis en af healings energierne tiltrækker dig særligt meget, så er der overvejende sandsynlighed for, at du har brug for netop den. Skriv eller ring endelig, hvis du er i tvivl om noget.Energisynkroniserende healinger 

- Skaber balance mellem alle dele af dig

Måske ved du ikke helt, hvad der er galt, men du føler, at du ikke er helt dig selv. – Der MÅ være noget mere  og bedre ved livet end det du føler nu. Måske er du træt, trist, modløs og kan bare ikke finde ro. Når du kommer i balance og tilbage til dig selv,  kan du udtrykke den bedste version af dig selv. Du går lettere i livet, er gladere og føler dig godt tilpas i og med livet.


Healing med Soul Body Fusion gives, når du ikke er rigtigt tilstede i livet. Den giver dig nemlig dyb jordforbindelse og healer og synkroniserer din sjæl med din fysiske krop, så du virkelig kommer tilstede i livet og får størrer selvbevidsthed.

Modtages 3 gange, over 3 uger.


Healing med Life Force Enlightenment gives, når du er ude af balance, og ikke kan genvinde din normale livskraft. Den skaber en dyb følelse af kontakt til dig selv. Stabiliserer dit energisystem, når der sker forandringer i det, ved at skabe forbindelse mellem alle dele af dig, din krop, følelser og sjæl.

Kan modtages lige så ofte som du har behov for.


Frigivende healinger

-  opløser gamle energiblokering som forhindrer dig i at udtrykke dit sande jeg.

Blokeringer som kan være skabt i dette eller et tidligere liv, altså være karmiske.  Energiblokeringer  kan fastholde dig i uhensigtsmæssige automatreaktioner og mønstre.

Når du får opløst energiblokeringerne kommer du i bedre kontakt med dig selv og din sjæl, så du kan mærke din ægte behov og ikke bare lader dig drive hid og did.

Fysiske smerter forsvinder ofte  når energiophobninger opløses.


Healing med Soul Power Release gives, når du oplever gamle generende blokeringer, som forhindrer dig i at blive den du gerne vil være. Fordi den støtter dig i at give slip på ubalancer og blokeringer, du ikke længere har brug for, så sjælen får hjælp til at samarbejde optimalt med vores menneskevæsen.

Kan modtages lige så ofte som du har behov for. Varighed cirka 60 min.


Healing med Human Power Release gives, når din bevidsthed er blevet tung og ufleksibel. Den støtter dig i at højne din bevidsthed, så du afbalanceret kan bære den reneste kontakt til dig selv i dit eget sunde balancepunkt.

Kan modtages lige så ofte som du har behov for. Varighed cirka 60 min.


Healing med Karmic Power Release, gives når karmiske problematikker og temaer spænder ben for dig i dit liv. Energien letter dine karmiske byrder, i de temaer der er oppe i dit liv her og nu og som ligger i dit livspensum, så du lettere kan lære af dem og undgå at skabe nye traumer.

Kan modtages lige så ofte som du har behov for. Varighed cirka 30 min.


Healing med Consciousness Power Release gives, når du er forvirret og føler, at automatreaktioner styrer dig. Energien frigiver energi blokeringer imod det at være dig selv, så du bedre kan holde balancen i flere bevidsthedslag. Den slukker for det unødvendige alarmberedskab, så du bedre kan mærke dine virkelige behov, og ikke bare tage det der lige kommer forbi. Imødekomme dine ægte behov, så du dybere kan mærke, hvad der er rigtigt og forkert for dig og i overensstemmelse med universets love.

Kan modtages lige så ofte som du har behov for. Varighed cirka 30 min.Terapeutiske healinger

- er en række healinger der lindrer mere specifikt på bestemte  problematikker.

De transformerer uhensigtsmæssige mønstre og  tænder håbet i dig.


Healing for “Nulstilling af celler” gives, hvis du har ubalance i dit immunforsvar eller hvis du er kommet ind i en vane med usunde livsmønstre. Energien hjælper cellerne tilbage til deres oprindelige udgangspunkt, hvor de arbejder mest optimalt. Det er en meget kompleks samling af flere energier, som lægger sig omkring cellerne, for at skabe det bedste genopbygningspotentiale for dem.

Kan modtages lige så ofte som du har behov for. Varighed cirka 45 min.


Healing for “Omkodning af gamle programmeringer” 

Varighed cirka 60 min. Der gives 4-5 sessioner(afhængig af behov) med 1 md imellem.


Healing for at “Trække stress ud af nervesystemet” er en energi og metode som gør det muligt at transformere den stress energi der ligger og giver uro i dig.


Healing for “Lindring af sorg og smerte” gives når traumer efter fx tab bliver ved at trække negativt på dig. Transformerer uretfærdig sorg og smerte med lys, så håbet tændes.


Healing med “Stabiliserings energi”


Healing for "Lindring af traumer efter overgreb" gives hvis du ikke kan finde ro efter verbale, følelsesmæssige eller fysiske overgreb.


Healing ved "Spaltning og flækker" gives, når du har en fornemmelse af at være i flere virkeligheder eller har to sider af dig selv, som ikke er enige. Når du føler dig ustabil og frygtsom og har problemer med at definere sanseoplevelser.Grals healinger


Healing med Gralen fra Japan, som skaber kontakt og balance i dit fundament, også kaldet genopstandelsens gral, som udfolder grals tilstanden i dig.


Healing med Visdoms gralen fra Nevada, som kommer med renselsens lys.


Healing med Gralen fra Loch Ness, som hjælper  med at give slip på uhensigtsmæssige identiteter og tænder livsgnisten i mellem din sjæl og dit menneske.


Healing med Gralen fra Bhutan, som styrker din selvfølelse og lader jordens og universets lys forenes i dig.


Det anbefales at give en healing med alle 4 gralshealinger første gang der heales.

Varighed 60-90 minutter. Med passende dage imellem, fjernheales der derefter med de enkelte healinger.  Varierende varighed 30-60 minutter.

Reiki Healing

Reiki er et Japansk healingssystem og betyder Rei=ånd og ki=energi.

Dr . Mikano Usui genopdagede i 1800-tallet denne tusinde år gamle Tibetanske healingsteknik.

Der kan arbejdes med håndspålæggelse i bestemte positioner efter en systematisk opbygget teknik, hvor der indgår symboler af helbredende kraft. Men vi arbejder begge desuden intuitivt og kan også inddrage andre teknikker hvis vi ved, at de kan være mere effektive i den givne situation.

Alt er energi!

Alt omkring os, alt i os. Vi besidder alle en livskraftig energi som optimalt holder os i balance og fuld af overskud. Falder vores energiniveau kraftigt, mister vi vores evne til selvhelbredelse. Ved en healing tilfører vi dig ny afbalancerende og universel livsenergi, så du genvinder evnen til selvhelbredelse og velbefindende.


Fjernhealing

Healingseffekten ved fjernhealing er lige så effektiv som ved fysisk tilstedeværelse. Energi er et universelt bevægeligt stof, som kan overføres uafhængigt af afstande.

Fjernhealing kan føles effektivt, berørende og smukt.

Vi aftaler et tidspunkt, hvor du kan holde dig i ro for at modtage healingen.


Energi felter

Efter aftale ved behandlingen, kan jeg støtte dig med et energifelt i en aftalt periode, som en hjælp og støtte  til de problematikker der er kommet frem ved sittingen. Vi beslutter sammen, hvad energifeltet skal indeholde.

Denne form for energi arbejde minder om fjernhealing.

Healing hos Christian/Tabitha


  • Styrker immunforsvaret
  • Forebygger sygdom og fremmer selvhelbredelse
  • Følelsesforløsende og følelses afbalancerende
  • Øger selvtillid og selvværd