Spirituelt

Clairvoyance

Har du mistet overblikket?

Synes du, at ligegyldig hvad du gør, så er der ikke noget der giver dig sand, ægte tilfredsstillelse? 

Er du ikke klar over, hvor du egentlig er på vej hen? 

Har  du mistet kontakten med, hvor du kom fra og  dermed hvad det var der formede dig indtil nu? 

Jeg har som clairvoyant, mulighed for at se på dit liv med en  stor grad af  gennemsigtighed.

Hvad kan clairvoyance?

Hjælpe dig til at:

  • afdække problematikker i dit liv
  • afdække personligt potentiale
  • få indsigt i dine muligheder
  • bedre forstå din fortid
  • få indsigt i din mulige fremtid
  • få tjekket eventuelle ubalancer
  • bearbejde problematikker i dit liv
  • omprogrammere uhensigtsmæssig adfærd og følelser

Det er et spørgsmål om, at få øje på det, som ellers ikke kan ses

Er det ikke sådan, at du i dit daglige liv, har travlt med at administrere alle de praktiske gøremål, du har lagt ind i dit liv?

Du følger en vane og måske en  plan med at gøre tingene. Du står op om morgenen, børster tænder, tager tøj på, spiser og fortsætter med dagens mange gøremål. Gør ting per automatik, af pligt, af vane fordi det gør "man"  nu engang!

En stor del af dit liv lever du med overvejende sandsynlighed ubevidst. Du har nogle sorger og nogle glæder, som fylder mere eller mindre i dit liv.  Når de fylder meget, kan du blive fuld af  negative eller positive følelser, som du ikke altid er klar over hvor stammer fra.

 

Ved at stille ind på dig clairvoyant, har jeg mulighed for, at få indblik i dit liv. Se det udefra, måske oppefra og guide dig igennem vigtige venderpunkter og muligheder i din fortid, nutid og fremtid.

Når du stopper op og revurderer dit liv, skaber det mulighed for forandring og vækst.

For er det dybest set ikke derfor vi lever - for at lære at elske og udvikle os  som menneske og sjæl.

Hvad er en               clairvoyant

En clairvoyant er en person som er særlig sensitiv overfor de frekvenser den åndelige verden sender på, og som derfor kan  modtage budskaber derfra.

Alle åndelige budskaber passerer igennem den clairvoyantes filter, og bliver farvet af dennes egne erfaringer og virkelighedsopfattelse. Derfor søger jeg konstant indsigt i livet og egen udvikling i det. Så jeg kan være så ren en kanal som muligt.

Energitegning & talisman

Efter aftale vil jeg rigtig gerne  lave en energitegning til dig, som du får ved clairvoyancen(sittingen). Energitegningen som jeg udfører i farver, viser dig og det der er vigtigst for dig, der hvor du står i livet. Den kan vise fortid, nutid og en mulig fremtid, men altid kun det der er vigtigst. Undervejs gør jeg tegningen til din talisman, ved fx at forstærke de positive energier der ligger i den. Sådan at hver gang du kigger på den, støtter den dig i  at skabe mere af det du gerne vil have.

Energi felter

Efter aftale ved clairvoyancen(sittingen), kan jeg støtte dig med et energifelt i en aftalt periode, som en hjælp og støtte  til de budskaber og udfordringer, der er kommet frem ved sittingen. Vi beslutter sammen, hvad energifeltet skal indeholde.

Denne form for energi-arbejde minder om fjernhealing.

Bach blomstermedicin

Jeg kan tilbyde at støtte dig i dit livs udfordringer med en personlig blanding af Bachs Blomstermedicin. Bach Blomstermedicin påvirker din psykiske energi. Det afbalancerer med positive aspekter til de negative energier i dit system.

Hvad kan

intuitiv terapi?

Eksempler på intutiv terapi

clairvoyance, healing,

regressionsterapi og hypnose


  • bearbejde problematikker i dit liv
  • omprogrammere uhensigtsmæssig adfærd og følelser

Krystalkuglen

Livet er smukt!

Lev det!

Talisman

En talisman er en indviet genstand,  som bruges til at forbedre dens ejers lykke, held, chancer og styrke i en bestemt hensigt.

Jeg kan ved en clairvoyance(sitting) lave en energitegning til en talisman, eller ved behov en anden genstand.

Til det formål har jeg halvædelstene,  som jeg kan lave til din helt personlige talisman.

Det kan være, at vi først i løbet af sittingen finder ud af, at du har behov for den støtte en talisman kan give dig .

Jeg er aktiv på Facebook 


Klik på knappen

Log ind og like eller følg


Jeg er aktiv på Instagram 


Klik på knappen

Log ind og like eller følg